Tenester

Montasje

Vi står for montasje i samarbeid med erfarne montørar. Desse kjenner våre produkt godt. Ta kontakt med vår salsavdeling for meir informasjon om våre montørar.
 

Leveranse

Om leveransen er fasadeelement, eit meir komplisert eller eit standard kjølerom, legg vi vekt på leveransesikkerheit. Du skal vite at du får leveransen til riktig tid. Vi leverer "pakkar" med deler som er godt og synleg merka, og våre gode monteringsanvisningar lastar du lett ned på heimesida vår.
 

Service - reservedeler

Våre kundar har store krav til leveringstid på reservedeler om noko går gale. Vi har godt lager av reservedeler til dører og portar og mange samarbeidspartnarar som gjer at vi kan ha kort leveringstid.