Tenester

Montasje

Vi står for montasje av:

-        Sandwich paneler, til kjølerom og fryserom, eller fasade.

-        Q- Dekke plater,

-        Kjøle- og fryseportar

-        Kjøle- og frysedører

-        Vinduer

-        Beslag

Dette gjer vi i samarbeid med erfarne montører.

Fresvik Produkt er sentralt godkjent, som betyr at vi har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset til kundenes aktivitet i byggenæringen. Dette dokumenterer at vi har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betaler skatter og avgifter

Ta kontakt med vår salsavdeling for meir informasjon om våre montørar.
 

Leveranse

Om leveransen er fasadeelement, standard eller spesialtilpassa kjølerom/fryserom, legg vi vekt på leveransesikkerheit. Du skal vite at du får leveransen til riktig tid. Vi leverer "pakkar" med alle nødvendige deler som er godt og synleg merka, og våre gode monteringsanvisningar lastar du lett ned frå heimesida vår.

Service - reservedeler

Våre kundar har store krav til leveringstid på reservedeler om noko går gale. Vi har godt lager av reservedeler til dører og portar og mange samarbeidspartnarar som gjer at vi kan ha kort leveringstid.