Ledig nøkkelstilling i Fresvik Produkt

Fresvik Produkt har sidan 1980 produsert isolasjonselement til kjøle- og fryserom og andre industribygg, i tillegg til dører og portar til byggmarknaden, hovudsakleg i Norge og til båtar og offshore. Vi er i dag marknadsleiar på kjøle- og fryserom til daglegvarehandel, bensinstasjonar og storkioskar.

Fabrikken og hovudkontoret ligg i Fresvik i Sogn og vi har salskontor i Drammen, som du vil arbeide tett saman med. Bedrifta har ei omsetning på ca. 60 mill. kroner. Fresvik Produkt er ei solid hjørnesteinsbedrift med gode pensjons- og forsikringsordningar. Vi kan også skaffe bustad sentralt i Fresvik.

Vår flinke salskonsulent Ole Bjørn Skogheim ønskjer å trappe ned, og vi søkjer hans etterfølgjar.

Ledig stilling:

Salskonsulent ved kontoret i Fresvik                      


Arbeidsoppåver:

 • Følgje opp eksisterande kundar og søkje nye relasjonar og kundar

 • Førebu og gjennomføre salsmøter

 • Vere løpande oppdatert om utviklinga i marknaden

 • Lage arbeidsplaner som blir følgd opp systematisk

 • Kalkulere og sende tilbod

 • Ein del reising må påreknast

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • Salskonsulent med byggmessig og/eller teknisk bakgrunn

 • Erfaring frå bransjen er av stor interesse

 • Dokumenterte salsresultat

 • Gode data- og kommunikasjonsevner

 • Må beherske norsk flytande, både munnleg og skriftleg

 

Vi søkjer deg som er:

 • Ansvars- og kvalitetsbevisst

 • Positiv og løysingsorientert

 • Sjølvstendig og med høg gjennomføringsevne

 • Gode samarbeidsevne

 

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 • Kan skaffe bustad sentralt i bygda

 • Nødvendig opplæring om våre produkt

 • Arbeid i eit hyggeleg men hektisk miljø

 
Vi oppfordrar også kvinner til å søkje stillinga, då vi verdset likestilling i alle våre funksjonar.

Send  søknad med CV, attestar og referansar til gyda@fresvik.no eller til Fresvik Produkt As, 6896 Fresvik snarast og seinast innan 15.sept.2019.
Merk søknaden med ”Salskonsulent Fresvik”.

Meir informasjon om stillinga kan ein få ved å kontakte adm. direktør Gyda Bøtun, tlf 57698304/99227516 eller seljar Ole Bjørn Skogheim tlf 57698305/99090712.