Ein leiande leverandør av kjølerom og fryserom

Vi leverer til næringsmiddelindustrien og til næringsbygg, institusjonar, storkjøkken, butikkar, laboratorium,skip og offshoreinstallasjonar. Vårt produktspekter er basert på modular, og vi legg sterk vekt på skreddarsaum, leveransesikkerheit og kvalitet. Her er nokre av våre referansar: