Karlsøybruket

På førjulsvinteren 2017 har Fresvik Produkt levert og montert deler av eit større anlegg til Isowest AS.

Karlsøybruket bygger nye produksjonslokaler for kvitfisk, og vi har levert vegger til sluser, kjølerom og produksjonskontor, samt kjøleport og glassfiberdører i inner- og yttervegger.

Over nyttår skal vi til same anlegget levere og montere fasadepanel til nytt bygg for renseanlegg mm.

Prosjektet har gått som planlagt, og vi ser fram til fortsettelsen på nyåret.