Gårdsand, Revetal

 Foto: Gårdsand as

Foto: Gårdsand as

Hausten 2017 har Fresvik Produkt levert ca. 1200 m² panel til innvendig himling og delevegger til Gårdsand as som utvidar produksjonslokala sine med ca. 450 m².

Montasjen pågår no fram mot jul, og den er det AKS montering som står for.

Foto frå prosjektet vil komme på eit seinare tidspunkt.

Etter at det nye lokalet er ferdig, skal vi levere meir panel til ombygging i deler av eksisterande lokale.