Fresvik kjøle- og fryserom i miljøvennlege daglegvarebutikkar

Kiwi Skollenborg, Kongsberg

Kiwi Skollenborg, Kongsberg

Nye Kiwi Skollenborg er bygd av NorgesGruppen Eiendom AS, og er del av ein trend vi no ser på bygging av meir miljøvennlege butikkar i daglegvarebransjen. 

På Kiwi Skollenborg ved Kongsberg har dei med dette bygget redusert CO2-fotavtrykket med over 50 %, samanlikna med ein vanleg Kiwi-butikk. 

Les meir om dette prosjektet i Dagbladet

Vi har levert fire kjølerom og eit fryserom til vår kunde Carrier Refrigation Norway, ein leveranse på ca 300 m2.  Monteringa er gjort av AKS Montering.

Les meir om Kiwi Skollenborg i Bygg.no