Kjøle- fryserom skip/offshore - proviantrom

Fresvik har lang erfaring med leveransar av proviantrom til skip og offshore. Her har vår evne til å levera tilpassa rom (skreddarsaum) vist seg å vere ein nøkkelfaktor.

Vårt produktspekter er basert på modular, og vi har lagt stor vekt på å ha eit fleksibelt system som gir dei beste løysningene for kunden.

Godkjend for maritimt bruk

Fresvik Produkt er einaste norske produsent av polyuretan sandwich-panel som er godkjend for maritimt bruk, og som tilfredsstiller krava i DIN 4102 - B2.

For meir informasjon om Fresvik kjøle- fryserom for skip/offshore, kontakt Ove Fedje