Kjøle- fryserom, fasadar og innerveggar:

Kjølerom og fryserom  Fresvik Produkt er marknadsleiar på kjølerom og fryserom til butikk, men vi leverer også mykje til næringsmiddelbransjen og offshore .  Les meir

Kjølerom og fryserom

Fresvik Produkt er marknadsleiar på kjølerom og fryserom til butikk, men vi leverer også mykje til næringsmiddelbransjen og offshore.

Les meir

Fasadepanel  Vi leverer fasadepanel med polyurethan-skum eller mineralull som kjerne. Kort byggjetid gir god totaløkonomi.  Les meir

Fasadepanel

Vi leverer fasadepanel med polyurethan-skum eller mineralull som kjerne. Kort byggjetid gir god totaløkonomi.

Les meir

Kjøleport - fryseport  Fresvik Produkt leverer kjøle- og fryseportar etter ønska mål. Manuelt eller elektrisk drevet.  Les meir

Kjøleport - fryseport

Fresvik Produkt leverer kjøle- og fryseportar
etter ønska mål. Manuelt eller elektrisk
drevet.

Les meir

Innerveggar  Fresvik lanserar no produktet EI-30 Innerveggar og introduserar dermed ein ny byggjemetode i systemveggmarknaden.   Les meir

Innerveggar

Fresvik lanserar no produktet EI-30 Innerveggar og introduserar dermed ein ny byggjemetode i systemveggmarknaden. 

Les meir

Andre produkt  I tillegg leverer vi dører, ventilar, innkøyringsramper, nødalarmar, hylleinnreiing, glasfrontar, pendeldører, lister mm.  Les meir

Andre produkt

I tillegg leverer vi dører, ventilar, innkøyringsramper, nødalarmar, hylleinnreiing, glasfrontar, pendeldører, lister mm.

Les meir