Skjererom - for eit betre arbeidsmiljø

Fresvik Produkt er opptekne av arbeidsmiljø, og vi har difor gjort ferdig eit nytt skjererom, der vi isolerer arbeidsprosessen med skjering av panel. Dette har vore ein arbeidsprosess som skapte støy i produksjon, og saman med Bedriftshelse1 har vi utforma eit eige skjererom, som gir redusert støy i produksjonslokala, samtidig som vi med løftebord og vakuumløftar får tilpassa arbeidsstillinga til dei tilsette for å unngå belastningskader. 

Med eigen Fresvik-port

Fresvik Produkt er stor produsent av portar, og vi har sjølvsagt eigenprodusert porten til rommet. Styring, motor og beslag på denne porten er heilt nytt og levert av vår faste leverandør. Ta kontakt med vår salsavdeling for meir informasjon om våre Fresvik-portar