Fresvik skyveport

Port1_fresvik.jpg

Fresvik Produkt har i mange år hatt ein betydeleg produksjon av skyveportar, ein produksjon som i 2014 viser ein fin vekst.

Vi produserar ved fabrikken i Fresvik skreddarsydde skyveportar på ordre der vi lagar og monterar portane med beslag, karm og tetning.

Skyveportane blir laga etter kunden sine mål og spesifikasjonar. Mange har m.a. behov for å felle inn gangdørar i skyveporten, og vi opplever også ein auka etterspurnad etter autoportar, dvs. elektrisk drevne portar som ofte blir valt når ein skal opne porten frå t.d. truck.

Dørbladet er ei galvanisert stålplate i polyesterlakkert overflate (Foodsafe). Portblad kan også leverast i rustfritt eller syrefast stål. Dersom det er skyveport til eit fryserom (fryseport) vert denne levert med terskel og innlagt sjølvregulerande 220 V varmekabel. 

Det aller meste av denne produksjonen går til næringsmiddelindustrien, men vi produserar også ein del skreddarsydde skyveportar til lager, båtar og offshore.

Her er ein ny skyveport på veg til Isowest as på Eidsnes ved Ålesund.

Vli du ha meir informasjon om våre skyveportar , industri-slagdørar eller våre standard dørar til kjølerom, fryserom eller skip - ta kontakt med vår salsavdeling.