Deleveggar, dører og portar til nytt lefsebakeri på Stranda.

Orkla Foods byggjer i desse dagar nytt lefsebakeri på Stranda. Nybygget har eit bruttoareal på 2574 m2, og blir oppført av PEAB.

Vi i Fresvik Produkt har levert:

  • 1150 m2 mineralullspanel frå Ruukki
  • 60 m2 brannvegg, klassifisert som EI60
  • dører
  • vindauge
  • skyveportar 

Vi var underleverandør til vår samarbeidspartnar Isowest, og vi stod for både leveranse og montasje i nokre hektiske dagar i starten av juni månad. Før prosjektet starta vart Sikker Jobb Analyse-metoden gjennomført. 

Vite meir om prosjektet? Kontakt vår salsavdeling