Innfesting mot golv

Fresvik ionnfesting mot golv.jpg

Visste du at Fresvik Produkt har ei svært god løysing for innfesting mot golv?

Vi opplever at denne løysinga ikkje er like godt kjent hjå våre kundar.

Løysinga er slik:

  • Det blir støypt spor i panelet til innfestinga, og løysinga kan brukast både mot golv og på sokkel.

  • Dette er ei skjult innfesting med firkantrøyr, som har vore svært godt motteke der

    vi har brukt dette.

  • Løysinga gir ingen kantar der smuss kan feste seg, så løysinga er særleg god for næringsmiddelindustrien med strenge krav til hygiene.

Det er viktig at golv/sokkel må vere 100 % avretta der denne løysinga skal nyttast ved montering av panel.

Ønskjer du meir informasjon om dette? Sjå teikning her og ta kontakt med våre seljarar