Fresvik hengsel - sjølvlukkande hengsler til fryse- og kjøledør

                                                      Fresvik hengsel

Alle som har kjøle- eller frysedør opplever stadig vekk at dørene ikkje blir lukka. I ein hektisk kvardag, gjerne med produkt i begge armane, kan det lett skje at døra ikkje blir lukka skikkeleg, med påfølgande kuldetap. 

Dette har vi i Fresvik Produkt gjort noko med.

Etter ein lang periode med utvikling er vi klar for levering av vårt eigenutvikla dørhengsel - Fresvik hengsel. Prototypen vart vist på Smak2017 og blei svært godt mottatt der.

Med Fresvik hengsel får du dører som:

  • alltid vil bli lukka (når vinkel < 100 grader)
  • gjer at du unngår kuldetap
  • er slitesterke og gir deg mindre vedlikehald
  • blir ståande i open stilling ved vinkel 100 grader eller meir

Tilgjengeleg på alle dører

Fresvik hengsel vil bli tilgjengeleg på alle dører levert av Fresvik Produkt, bortsett frå industrislagdørar. 

Sjå oversikt over våre kjøle- og frysedørar